View Single Post
S1000RR S1000RR is offline
Registered User
 
Join Date: Dec 2009
Posts: 255
Must have accessory for your Porsche collection

https://www.ebay.com/itm/263285237227?_trksid=p999999.c100636.m-1&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D1%2 6asc%3D20160602105936%26meid%3D4da3002f7b13431892b 79231a124aac2%26pid%3D100636%26rk%3D3%26rkt%3D4%26 sd%3D132384495776&ul_ref=https%253A%252F%252Frover.ebay.com%252Frove r%252F0%252Fe11000.m-1.l1120%252F7%253Feuid%253Dbc578cfff7a9489b90b281f 4c3cd7e3a%2526bu%253D43186397960%2526loc%253Dhttps %25253A%25252F%25252Fwww.ebay.com%25252Fulk%25252F itm%25252F263285237227%25253F_trksid%25253Dp999999 .c100636.m-1%252526_trkparms%25253Daid%2525253D222007%2525252 6algo%2525253DSIM.MBE%25252526ao%2525253D1%2525252 6asc%2525253D20160602105936%25252526meid%2525253D4 da3002f7b13431892b79231a124aac2%25252526pid%252525 3D100636%25252526rk%2525253D3%25252526rkt%2525253D 4%25252526sd%2525253D132384495776%2526exe%253D1858 3%2526ext%253D48098%2526es%253D0%2526nqc%253DRAAAF AACgABCAkAACAAAAAQAAAEAgBABAAAABBAgAEgAAAABFCAACAA AAAAAAKAAAKAAEAAABAAgAAACQBAAIAAAAACAAAAAAAAAAAAAA AQgEQAAAAgxEQAQxgAJGAGCASABAAAAIQIBAgCCAAAEAgAAAAA AAAQABAAAQAYBAAABAACKAgBAQAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAC%2526nq t%253DRAAAFAACgABCAkAACAAAAAQAAAEAgBABAAAABBAgAEgA AAABFCAACAAAAAAAAKAAAKAAEAAABAAgAAACQBAAIAAAAACAAA AAAAAAAAAAAAQgEQAEAAgxEQAQzgAJGEGCASABAAAAIQIBAgCC AAAEAgAAAAABAAwABAAAQAYBAAABQACKAgBAQAAEAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ABAC%2526ec%253D1%2526sojTags%253Des%253Des%252Cnq c%253Dnqc%252Cnqt%253Dnqt%252Cec%253Dec%252Cexe%25 3Dexe%252Cext%253Dext%252Cbu%253Dbu%2526srcrot%253 De11000.m-1.l1120%2526rvr_id%253D0&ul_noapp=true
__________________
Steve
86 930
91 535i
73 TR6

Last edited by S1000RR; 11-04-2017 at 12:47 PM..
Old 11-04-2017, 12:43 PM
  Pelican Parts Catalog | Tech Articles | Promos & Specials    Reply With Quote #1 (permalink)